Tietoa yrityksestä

Olen suorittanut koulutetun hierojan tutkinnon 2011. Energiahoitoja olen tehnyt jo vuodesta 2006.
Otan asiakkaita vastaan kotonani sijaitsevassa työtilassa.
Kodinomaiset, viihtyisät tilat antavat mahdollisuuden rentouttavaan hoitoon. Aukioloajat ovat näin ollen myös joustavat.
Teen myös kotikäyntejä sekä työpaikoille tyky-hierontakäyntejä.

 

Koulutettu hieroja

Koulutettu hieroja on ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, joka on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Koulutettu hieroja noudattaa ammatillista toimintaansa sääteleviä lakeja ja asetuksia sekä tehtäväänsä liittyviä sääntöjä, ohjeita ja sopimuksia. Koulutetun hierojan työskentelyn lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullinen toiminta sekä ammatillinen osaaminen.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa valvoo Valvira (Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontavirasto).